Tietosuojaseloste

Asiakkaidemme yksityisyys on meille tärkeää. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen sekä miten niitä säilytetään.


Rekisterinpitäjä 

Little Bonnet Studio (y-tunnus: 2746096-3)


Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on tehnyt tilauksen Little Bonnet Studion verkkokaupasta tai muuta kautta ostanut tuotteen.


Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa sekä mahdolliset tuotearvioinnit ja asiakaspalautteet.


Mihin henkilötietoja käytetään?

Asiakkaan henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn ja toimitukseen liittyen sekä tilausten arkistointiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Little Bonnet Studion tilastollisiin tarkoituksiin, markkinoinnin ja toiminnan kehittämiseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. 


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Kerättyihin tietoihin on pääsy ainoastaan Little Bonnet Studion henkilöstöllä, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi luovutamme tarvittavia henkilötietoja logistiikan ja maksupalvelun yhteistyökumppaneille näiden palvelun mahdollistamiseksi.


Asiakkaan oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on rekisteriin tallennettujen tietojen tarkistusoikeus, vaatia mahdollisen virheellisen tiedon oikaisua tai puutteellisen tiedon täydentämistä, oikeus häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä tai oikeus peruuttaa suostumus. Muutokset tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle ja asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä rekisterinpitäjälle.